Energinio naudingumo projektavimas

Pradinis » Paslaugos » Energinio naudingumo projektavimas

Energinio naudingumo projektavimas – procesas, kurio metu, apskaičiuojamas būsimo pastato energijos suvartojimas ir įvertinama pastato ar namo energinio naudingumo klasė .

Energinio projektavimo metu specialios skaičiavimo programos NRGpro pagalba, tiksliai nustatoma kiek bus patiriama šilumos nuostolių per lauko sienas, grindis, stogą, rūsį, langus, stoglangius, duris, taip pat įvertinama šiluminių tiltelių fasadų kampuose, kitose konstrukcijų susikirtimo vietas t. y. per visas pastato konstrukcijas.

Pastato energinį efektyvumą įtakoja daug veiksnių: langų orientacija ir dydžiai, šildymo, vėdinimo, karšto vandens ruošimo sistemų efektyvumas, pastato masyvumas, sandarumas, šalčio tilteliai ir kt.

Energinio projektavimo metu parenkami ir inžinerinių sistemų tipai: šildymo, ventiliacinės sistemos, vėsinimo ir kt. įranga. Neatlikus projektinių energinio efektyvumo skaičiavimų nėra garantijos, kad pastatas atitiks norimą klasę ir pastatą bus galima priduoti statybos inspekcijoje.

Būsimo pastato ar namo, energinio naudingumo klasė nustatoma pagal pastato/namo rodiklių vertes:

  • pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių;
  • pastato sandarumo; mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių;
  • energijos sąnaudas pastatui šildyti;
  • pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šilumines savybes;
  • pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui;
  • pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti;
  • pastate sunaudojamos energijos dalį iš atsinaujinančių išteklių.

Projektuojant efektyviausias energinio naudingumo požiūriu pastato (jo dalies) inžinerines sistemas, pirmenybė turi būti teikiama tokioms sistemoms, kuriose energijos gamybai naudojamo energijos šaltinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė mažiausia, atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė didžiausia, o šiose sistemose esančių įrenginių naudingo veiksmo koeficientas didžiausias.

Pastatai (jų dalys) pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases. A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą (jo dalį).