Energinio naudingumo sertifikavimas

Pradinis » Paslaugos » Energinio naudingumo sertifikavimas

PASTATO (jo dalies) ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS– procedūra, apimanti pastato (jo dalies) energijos suvartojimo nustatymą, pastato (jo dalies) energinio naudingumo įvertinamą ir priskyrimą prie energinio naudingumo klasės, taip pat pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikato išdavimą.

PASTATO (jo dalies) ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS – išduotas sertifikatas, kuriame pagal Reglamento (Statybos techninis reglamentas str 2.01.02:2016) reikalavimus įvertintas pastato (jo dalies) energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė.

Pastatų energinio naudingumo klasė išreiškiama devynių (nuo A++ iki G) klasių sistema.

ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS